О нама

Oсновано 24.09.2009.год.

Братство окупља: Шћекиће, Раичевиће, Ојданиће, Љутиће, Петронијевиће, Јовковиће и  др. који потичу од родоначелника Шћеке.

Удружење има статус правног лица и окупља све браственике из земље и дијаспоре.

Братство Шћекића се убраја у најбројнија братства у Црнoj  Гори.

Сједиште Удружења је у Беранама.

Циљеви и задаци:

 1. Окупљање братственика и њихово упознавање;
 2. Израда братственичке монографије са задатком евиденције и бројног стања са простора на којима имају своја боравишта;
 3. Подизање спомен обиљежја своме родоначелнику Шћеки;
 4. Традиционална братственичка окупљања (по договору);
 5. Рјешавање спорова у оквиру братства;
 6. Формирање братственичког новчаног фонда у циљу помоћи братственицима и братственичкој родбини који западну у здравствене и материјалне тешкоће
 7. Сарадња са другим братствима и свим људима добре воље без обзира на вјерску и племенску припадност;
 8. Сарадња са државним институцијама и невладиним организацијама у ближем и даљем окружењу.

Територијална заступљеност:

Управни Одбор, између осталих, сачињавају чланови из:
Курикућа, Полице, Црљевина, Скакавца, Штитара, Заостра, Фемића Крша, Брзаве,
Затона,Срђевца, Бијелог Поља, Праћевца, Лубница, Заграда, Подгорице, Никшића,
Приморја, Берана, Плава, Мојковца и Колашина.

Финансирање:

Удружење се финансира од:

 • чланарине;
 • добровољних прилога;
 • поклона;
 • субвенција;
 • на други начин прописан законом.

 

Leave a Reply